Privacy policy

Informatie

Privacyverklaring

Benetix BV (“Benetix BV”, “Benetix”, "wij", "ons", of "onze"), gevestigd in België op het adres Sint-Denijsestraat 91, 8500 Kortrijk, geregistreerd op het ondernemingsnummer BE0 656 807 784, is verantwoordelijk voor deze privacyverklaring, die van toepassing is op de website https://benetix.be/.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 25 september 2020.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen de informatie over u en enige andere partijen waarvan u de gegevens aan ons verstrekt, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw namen en e-mailadres. Wanneer u ons een bericht stuurt via het contactformulier op onze website, verwerken wij deze gegevens om u van een reactie te kunnen voorzien op uw bericht. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Benetix:

-Voor- en achternaam

-E-mailadres

-Adres

-Telefoonnummer

-Bedrijfsnaam en naam contactpersoon

-Bankrekeningnummer

-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen.

Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiele apparaat met internet te verbinden; evenals andere informatie die ziet op deze verbinding, zoals informatie over het (mobiele) besturingssysteem dat u gebruikt, het type internetbrowser dat u gebruikt, uw unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken enkele van deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen of u van een offerte te voorzien wanneer u dat heeft verzocht, en om de overeengekomen diensten aan u te kunnen leveren.

Uw bankgegevens gebruiken wij voor het innen van betalingen of automatische incasso’s.

Verder kunnen wij softwaretools gebruiken om informatie over uw gebruik van de website te verzamelen, zoals de duur van het gebruik van de website, responstijden van pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van pagina’s.

Wij verwerken geen van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Enkel als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten, geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen.

Zo verzorgt een derde partij de hosting van de website.

In sommige gevallen delen wij enkele persoonsgegevens met fabrikanten van hardware. Dit gebeurt enkel bij complexe projecten waarbij de betrokkenheid van een dergelijke leverancier noodzakelijk is. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan dergelijke leveranciers nadat we  daarvoor daaraan voorafgaande toestemming van u hebben verkregen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.`

Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze diensten en/of website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het adres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Benetix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met eerdergenoemde derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken hebben wij de afspraak gemaakt dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zullen nemen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contactgegevens zoals vermeld onderaan deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Benetix. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijke verzoeken richten aan het adres onderaan deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijsnummer en Rijksregisterummer onleesbaar zijn gemaakt.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: [email protected].